YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Học kì I, số học sinh giỏi của lớp 8 A bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Sang học kì II, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh ?

  Lời giải tham khảo:

  Gọi x là số học sinh cả lớp ( điều kiện là x nguyên dương).

  Số học sinh giỏi của kớp 8A ở học kì I là: \(\frac{x}{8}\)

  Số học sinh giỏi lớp 8A ở học kì II là: \(\frac{x}{8}\) + 3.

  Theo đề ta có pt: \(\frac{x}{8}\) + 3 = \(\frac{{20}}{{100}}x\)

  Giải pt, ta được: x = 40.

  Vậy: số học sinh lớp 8A là 40 ( học sinh).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>