YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hoạt động nào dưới đây không phải là chức năng của hô hấp?

  • A. Giúp tế bào và cơ thể tránh bị đầu độc bởi CO2
  • B. Cung cấp O2 cho tế bào
  • C. Loại bỏ CO2 ra khỏi cơ thể
  • D. Cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA