YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các cơ quan thuộc đường dẫn khí là: 

  • A. Họng
  • B. Thanh quản
  • C. Phế quản 
  • D. Tất cả các đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đường dẫn khi bao gồm: lỗ mũi =>khoang mũi => họng=> khí quản => phế quản => lá phổi.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134572

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF