ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Họat động chính trị - xã hội là những hoạt động có nội dung liên quan đến

  • A. Xây dựng cộng đồng
  • B. Bảo vệ an ninh, xã hội
  • C. Môi trường
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Họat động chính trị - xã hội là những hoạt động có nội dung liên quan đến:

  + Xây dựng cộng đồng

  + Bảo vệ an ninh, xã hội

  + Môi trường

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10641

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON