• Câu hỏi:

  Biểu hiện dưới đây không tích cực khi tham gia hoạt động chính trị - xã hội.

  • A. Luôn xác định mục tiêu và kiểm tra đánh giá lại kết quả hoạt động
  • B. Suy nghĩ, cải tiến, sáng tạo trong hoạt động
  • C. Luôn luôn tham gia đúng giờ 
  • D. Luôn luôn phải nhắc nhở 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC