YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  His team plays __________.

  • A. well
  • B. happily
  • C. badly
  • D. normally

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A. tốt

  B. vui

  C. tệ

  D. bình thường

  => Chọn đáp án A

  Dẫn chứng: ...and we're doing well in the National Schools Competition.

  Dịch: ...và chúng tôi đang thi đấu tốt trong Cuộc thi các trường học quốc gia.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 299719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON