YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một chất lỏng? 

  • A. Khối lượng của chất lỏng tăng 
  • B. Trọng lượng của chất lỏng tăng.
  • C.  Thể tích của chất lỏng tăng.        
  • D. Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chất lỏng đều tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80892

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON