YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ: 

  • A. Sương đọng trên lá cây.     
  • B.  Sự tạo thành sương mù.
  • C. Sự tạo thành hơi nước.           
  • D. Sự tạo thành mây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80839

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON