YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm

  • A. hệ rễ và hệ thân, 
  • B. hệ thân và hệ lá.
  • C. hệ chồi và hệ rễ
  • D. hệ cơ và hệ thân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong sinh học, cơ quan là tập hợp các mô cùng thực hiện một chức năng chung. Tập hợp các cơ quan theo một hệ thống được gọi là hệ cơ quan. Ở thực vật, các cơ quan chính là rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản.

  → Hệ chồi và hệ rễ

  Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 293018

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON