AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy nêu những định hướng phát hiển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, cần làm gì để góp phần phát triển sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?

  Lời giải tham khảo:

  Nêu những định hướng phát triển

  • Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn: về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; về quy hoạch.... Phát hiển nhanh hơn CN, XD và dịch vụ: đối với CN và XD; đối với dịch vụ;
  • Phát triển kinh tế vùng: Có cơ chế, chính sách phù hơp để các vùng trong cả nước...
  • Phát triển kinh tế biển...
  • Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ:...
  • Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên:...

  Cần làm gì để góp phần phát triển sự nghiệp CNH, HĐH đất nước:

  • Kiên định mục tiêu ĐLDT và CNXH. Coi GDĐT và KHCN thật sự là quốc sách hàng đầu. Có thái độ đúng đắn để đóng góp vào SN CNH,HĐH....
  • Biết vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống, thực tiễn, phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH...
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>