AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Anh/chị hãy cho biết thế nào là chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế?

  Lời giải tham khảo:

  • Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là hoàn toàn chủ động quyết định đường lối, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế, không để rơi vào thế bị động; Phân tích lựa chọn phương thức hội nhập đúng, dự báo được những tình huống thuận lợi và khó khăn khi hội nhập KTQT
  • Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là khẩn trương chuẩn bị, điều chỉnh, đổi mới bên trong từ phương thức lãnh đạo, quản lý đến hoạt động thực tiễn; từ TW đến CS, khẩn trương XD lộ trình, kế hoạch, hoàn chỉnh hệ thống PL; nâng cao năng lực cạnh tranh...
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>