ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hành vi trái với lễ độ: 

  • A. An vô lễ với thầy 
  • B. Hoa đi học về thưa trình ba mẹ
  • C. Khi gặp người lớn An luôn chào hỏi
  • D. Đợi mọi người về hết Lam mới phê bình lỗi của bạn học chung lớp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hành vi trái với lễ độ: An vô lễ với thầy.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8310

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF