YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1), (2), (3) trong biểu đồ dưới đây? Nếu là chủ doanh nghiệp, em sẽ chọn người nào làm việc cho mình? Giải thích 

  Lời giải tham khảo:

  * Nhận xét được việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1), (2), (3) cụ thể:

  - Người (1) thực hiện đúng yêu cầu của quy luật giá trị 

  - Người (2) vi phạm yêu cầu của quy luật giá trị 

  - Người (3) thực hiện tốt yêu cầu của quy luật giá trị 

  * Học sinh nêu được ý cơ bản sau:

  - Nếu là chủ doanh nghiệp, chọn người (3) làm việc cho mình 

  - Giải thích phù hợp với nội dung bài học

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100145

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON