YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon A và B cùng dãy đồng đẳng thu được 4,4 gam CO2 và 2,52 gam hơi nước.

  a) Xác định dãy đồng đẳng của A và B.

  b) Xác định công thức phân tử của A và B, biết chúng đều là chất khí ở điều kiện thường.

  Lời giải tham khảo:

  a) Xác định dãy đồng đẳng của A và B:

  Ta có: nCO= 4,4 : 44 = 0,1(mol)

  nH2O = 2,52 : 18 = 0,14 (mol)

  Vì 2 hiđrocacbon A, B cùng 1 dãy đồng đẳng, khi cháy cho số mol CO< số mol H2O. Suy ra A, B thuộc dãy đồng đẳng của ankan.

  b) Xác định công thức phân tử của (A) và (B) biết chúng ở thể khí trong điều kiện thường.

  Từ phương trình: (a + b)(1 – k) = 0,04 (ở câu a)

  Khi k = 0 ⇒ a + b = 0,04

  Suy ra số nguyên tử cacbon trung bình: C = (an + bm):(a + b) = 0,1:0,04 

  Vì A, B là hai ankan ở thể khí trong điều kiện thường, nên:

  1≤ n < ntb=2,5 < m ≤ 4 với n, m đều nguyên dương.

  Do đó, các cặp nghiệm thỏa mãn là: n = 1 hoặc n = 2; m = 3 hoặc m = 4.

  CTPT Cặp (1) Cặp (2) Cặp (3) Cặp (4)
  n CH4(n = 1) CH4 (n = 1) C2H6 (n = 2) C2H6 (n = 2)
  M C3H8 (m = 3) C4H10 (m = 4) C3H8 (m = 3) C4H10 (m = 4)
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100923

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON