AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Động cơ đốt trong thường sử dụng là động cơ? 

  • A. Động cơ Xăng.                     
  • B. Động cơ Điêzen.
  • C. Cả A và B đều đúng .     
  • D. Cả A và B đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Động cơ thường sử dụng là Động cơ xăng và động cơ diezen

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>