YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đối với hàng của bảng ta có thể:

  • A. Thêm một hàng vào bảng
  • B. Xoá một hàng khỏi bảng
  • C. Xoá khỏi bảng nhiều hàng
  • D. Tất cả đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5725

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON