AMBIENT
 • Phần 1: Đọc - Hiểu (3,0 điểm)

  Đọc kĩ văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

  Vịnh khoa thi Hương

  (Trần Tế Xương)

  “Nhà nước ba năm mở một khoa,

  Trường Nam thi lẫn với trường Hà.

  Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,

  Ậm ọe quan trường miệng thét loa.

  Lọng cắm rợp trời quan sứ đến,

  Váy lê quét đất mụ đầm ra.

  Nhân tài đất Bắc nào ai đó,

  Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>