AMBIENT
 • Phần 1: Đọc - Hiểu (3.0 điểm)

  Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:

  “Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

  Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên

  Vườn ai mướt quá xanh như ngọc

  Lá trúc che ngang mặt chữ điền.”

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>