YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điền từ (cụm từ) thích hợp vào ô trống trong các câu sau:

  - Băng kép khi bị .................................... hay ................................... đều bị cong lại.

  - Nước sôi ở nhiệt độ ......................... Nhiệt độ này gọi là ......................... của nước.

  Lời giải tham khảo:

  Băng kép khi bị ..đốt nóng.. hay .làm lạnh. đều bị cong lại.

  Nước sôi ở nhiệt độ .1000C.. Nhiệt độ này gọi là .nhiệt độ sôi.. của nước.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80920

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON