AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm...

   …(Nắp xilanh) cùng với…và …tạo thành buồng cháy của động cơ.

  • A. Thân máy, nắp máy, xilanh
  • B. Thân máy, xilanh, đỉnh pit-tông
  • C.  Nắp máy, xilanh, pit-tông
  • D. Nắp máy, xilanh, đỉnh pit-tông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Nắp máy, xilanh, đỉnh pit-tông

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA