YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để sữa chữa đồng hồ người ta dùng loại kính nào sau đây?

  • A. kính lúp đeo mắt
  • B. kính lúp cầm tay
  • C. kính lúp để bàn có đèn
  • D. Cả 3 loại trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Dựa vào đặc điểm từng loại kính lúp thuận tiện cho công việc nào

  Đọc sách: kính lúp để bàn có đèn

  Sữa chữa đồng hồ: kính lúp đeo mắt

  Soi mẫu vải: kính lúp cầm tay

  Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 290487

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON