YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để điều chế khí hiđro, người ta cho kim loại tác dụng với:

  • A. Khí oxi.   
  • B. Nước vôi trong.    
  • C. Axit.     
  • D. Oxit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để điều chế khí hiđro, người ta cho kim loại tác dụng với axit.

  VD:   HCl + Zn → ZnCl2 + H2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79678

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON