YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có 11,2 lít (đktc) khí thoát ra khi 56 gam sắt tác dụng với một lượng axit clohiđric. Số mol axit clohiđric cần thêm tiếp đủ để hòa tan hết lượng sắt đó là:  

  • A. 0,5 mol
  • B. 1 mol
  • C. 0,25 mol
  • D. 0,75 mol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  nFe = 56 : 56 = 1 mol

  nH2 = 11,2 : 22,4 = 0,5 mol

  Theo phương trình nFe = nH2 = 0,5 mol

  Vậy nFe dư = 0,1 - 0,5 = 0,5 mol

  nHCl  cần dùng để hoa tan 0,5 mol Fe dư là: nHCl = 2.nFe = 0,5.2 = 1 mol

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79677

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON