YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dãy ion nào sau đây có thể  đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch ? 

  • A. Na , Cl – ,  S2–,  Cu2+ .         
  • B. K+,  OH ,  Ba2+, HCO3– .
  • C. NH4+,  Ba2+ , NO3–  , OH .              
  • D. HSO4–  ,  NH4+,  Na+,  NO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45992

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON