YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là 

  • A. Sống hoàn toàn tự dưỡng
  • B. Chưa có cấu tạo tế bào
  • C. Tế bào có nhân sơ
  • D. Là những cơ thể có cấu tạo đa bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là tế bào có nhân sơ

  Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 294286

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON