ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là: 

  • A. Một châu lục đông dân nhất thế giới.
  • B. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.
  • C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn 
  • D. Tất cả các ý trên.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D. 

  Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á là:

  • Một châu lục đông dân nhất thế giới.
  • Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.
  • Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

  Giải thích: Bài 5 SGK trang 16-17 Địa lí 8.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 144310

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1