ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là: 

  • A. Ơ-rô-pê-ô-it
  • B. Môn-gô-lô-it
  • C. Ô-xtra-lô-it 
  • D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

  Giải thích: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 144304

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1