AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng:

  • A. Gieo từ hạt.
  • B. Ghép cành.
  • C. Giâm cành.
  • D. Chiết cành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>