• Câu hỏi:

  Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ do

  • A. Sản xuất ồ ạt khủng hoảng kinh tế thừa
  • B. Chạy theo lợi nhuận
  • C. Cung vượt quá xa cầu
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC