• Câu hỏi:

  Công ước Liên hợp quốc thể hiện điều gì? 

  • A. Sự tôn trọng và quan tâm của quốc tế đối với trẻ em
  • B. Là điều kiện cần thiết để trẻ em phát triển
  • C. Sống hạnh phúc yêu thương thông cảm
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC