• Câu hỏi:

  Có phương trình hóa học sau: BaCO3      BaO + CO2 

  Để điều chế đựơc 15,3 gam BaO thì số mol BaCO3 cần dùng là:

  • A. 1 mol 
  • B. 0,1 mol
  • C. 2 mol
  • D. 0,2 mol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số mol BaO là: \({n_{BaO}} = \frac{m}{M} = \frac{{15,3}}{{137 + 16}} = 0,1(mol)\)

  BaCO3      BaO + CO2 

  1 mol                      1 mol

  0,1 mol \(\leftarrow\)           0,1 mol

  Vậy số mol BaCO3 cần dùng là 0,1 mol

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC