ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 5,6g sắt tác dụng với axit clohidric (HCl), có phương trình hóa học:

  Fe  +  2HCl  →  FeCl2  + H2

  Số mol axit clohidric cần dùng là:

  • A. 0,1 mol
  • B. 0,125 mol
  • C. 0,2 mol
  • D. 0,05 mol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số mol Sắt tham gia phản ứng: \({n_{Fe}} = \frac{m}{M} = \frac{{5,6}}{{56}} = 0,1(mol)\)

  Phương trình hóa học:

  Fe         +    2HCl  → FeCl2  + H2

  1 mol         2 mol

  0,1 mol → 0,2 mol

  Vậy số mol HCl tham gia phản ứng là 0,2 mol 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12313

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON