YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu tay quay thanh lắc thường được ứng dụng trong?

  • A. Máy dệt
  • B. Máy khâu đạp chân
  • C. Xe tự đẩy
  • D. Tất cả các ứng dụng trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Ứng dụng

  • Máy dệt

  • Máy khâu đạp chân

  • Xe tự đẩy

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 17324

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON