YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu tay quay thanh lắc thường được ứng dụng trong?

  • A. Máy dệt
  • B. Máy khâu đạp chân
  • C. Xe tự đẩy
  • D. Tất cả các ứng dụng trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Ứng dụng

  • Máy dệt

  • Máy khâu đạp chân

  • Xe tự đẩy

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17324

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON