YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm giống nhau của cơ cấu tay quay-con trượt , bánh răng -thanh răng ? 

  • A. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc
  • B. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động lắc
  • C. Biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến
  • D. Không có đáp án đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Giống : đều nhằm để biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến và ngược lại 
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 17322

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON