YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu phương pháp chiếu góc:

  • A. 1 cách
  • B. 2 cách
  • C. 3 cách
  • D. vô số

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6245

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON