• Câu hỏi:

  Chức năng của chất cách điện trong máy biến áp là: 

  • A. Cách điện giữa dây quấn và lõi thép
  • B. Cách điện giữa các cuộn dây
  • C. Cách điện giữa các vòng dây
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC