YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bộ phận nào làm nhiệm vụ cung cấp điện cho phụ tải?

  • A. Khung quấn dây
  • B. Dây quấn thứ cấp
  • C. Dây cuốn sơ cấp
  • D. Mạch dẫn từ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20505

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON