YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Choose the word that has the underlined part different from others: curious, racing, competition, confident

  • A. curious
  • B. racing
  • C. competition
  • D. confident

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  curious /ˈkjʊə.ri.əs/ tò mò

  racing /ˈreɪ.sɪŋ/ đường đua

  competition /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ cuộc thi

  confident /ˈkɒn.fɪ.dənt/ tự tin

  Đáp án B phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

  => Chọn đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 292478

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON