• Câu hỏi:

  Choose the word that has the stress pattern different from that of the other words.

  • A. constancy
  • B. generous
  • C. sympathy
  • D. enthusiast

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC