YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn dãy hóa chất đủ để điều chế toluen

  • A. C6H5Br, Na, CH3Br
  • B. C6H6, AlCl3 , CH3Cl
  • C. C6H6, Br2 khan , CH3Br, bột sắt, Na
  • D. Tất cả các cách trên đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101229

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON