• Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao CE. Tính AB, biết BC=24cm và BE=9cm

   

  • A. 16cm
  • B. 32cm
  • C. 24cm
  • D. 18cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC