YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ dưới đây với \(\widehat {BAH} = \widehat {ACH}\)

  Kho đó các mệnh đề 

  \(\begin{array}{l}
  \left( I \right)\Delta AHB \sim \Delta CHA\left( {g - g} \right)\\
  \left( {II} \right)\Delta AHC \sim \Delta BAC\left( {g - g} \right)
  \end{array}\)

  • A. (I) đúng 
  • B. (II) đúng 
  • C. Cả (I)  và (II) đều sai
  • D. Cả (I)  và (II) đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 51286

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON