AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một hỗn hợp gồm 13g Zn và 5,4g Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4.

  a, Viết các phương trình hóa học

  b, Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc.

  c, Tính thể tích dung dịch H2SO4 nồng độ 0,5M vừa đủ để hòa tan hỗn hợp trên.

  Lời giải tham khảo:

  a, Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 (1)

  2Al +3H2SO4 → Al2(SO4)3 +3H2 (2)

  b, nZn = 13 : 65 = 0,2( mol)

  nAl= 5,4 : 27 = 0,2 (mol)

  nH2 = nZn = 0,2 ( mol)

  nH2 = 3/2. nAl = 0,3 ( mol)

  Tổng số mol H2: 0,2 +0,3 = 0,5 → VH2 = 0,5 . 22,4 = 11,2 lít

  c, Tính thể tích dung dịch HCl nồng độ 0,5M vừa đủ để hòa tan hỗn hợp trên.

  nH2SO4 (ở 1)= 0,2 mol 

  nH2SO4 (ở 2)= 0,3 mol 

  Tổng nH2SO4 (ở 1)=0,5 mol ⇒ Vdd = n: CM= 0,5: 0,5 = 1(lít)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>