• Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác lồi tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SC. Mặt phẳng \((\alpha )\) thay đổi qua MN cắt các cạnh SB, SD lần lượt tại P, Q không trùng với các đỉnh của hình chóp. Xét các khẳng định sau:

  (1) \(AC//\,(\alpha ).\)

  (2) \((\alpha )//\,(ABCD).\)

  (3) MN, PQ, SO đồng quy tại một điểm 

  Các khẳng định đúng là:

  • A. (1), (3)
  • B. (1), (2)
  • C. (2), (3)
  • D. (1), (2), (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC