RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:

  • A. Điểm M nằm giữa A và N
  • B. Điểm A nằm giữa M và N
  • C. Điểm N nằm giữa A và M
  • D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA