AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {0;2;4} \right\},B = \left\{ {0;1;2;3;4;5} \right\}\). Phát biểu nào sau đây sai: 

  • A. Tập hợp A có 3 phần tử
  • B. Tập hợp A là con tập hợp B
  • C. Tập hợp A đươc chứa trong tập hợp B
  • D. Tập hợp A bằng tập hợp B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA