• Câu hỏi:

  Cho đường tròn R = 7 cm thì trong hình chiếu trục đo, elip đó có độ dài của trục dài và trục ngắn là: 

  • A. 122 cm và 71 cm
  • B. 17,08 cm và 9,94 cm
  • C. 8,54 cm và 4,97 cm         
  • D. 9,76 cm và 11,38 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC