ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (1). Nhiệt độ sôi của axeton < ancol etylic < axit axetic < axit butiric

  (2) Andehit là hidrocacbon mà trong phân tử có chứa nhóm –CHO

  (3) HCHO thể hiện tính khử khi tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư

  (4) Dung dịch fomalin (hay fomon) là dung dịch 37 – 40% của axetandehit trong rượu

  (5)  Nước ép từ quả chanh không hòa tan được CaCO3

  Số phát biểu đúng là:

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (1) và (3)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24994

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON