AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho \(a>b\). Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng? 

  • A. \(-3a-1>-3b-1\)
  • B. \(-3(a-1)<-3(b-1)\)
  • C. \(-3(a-1)>-3(b-1)\)
  • D. \(3(a-1)<3(b-1)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì chiều bất đẳng thức chỉ đổi khi chúng ta nhân vào số âm. Ta dễ dàng kiểm tra được đáp án là \(-3(a-1)<-3(b-1)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>