YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho \(a+1\leq b+2\). So sánh 2 số \(2a+2\) và \(2b+4\) nào dưới đây là đúng

  • A. \(2a+2>2b+4\)
  • B. \(2a+2<2b+4\)
  • C. \(2a+2\geq 2b+4\)
  • D. \(2a+2\leq 2b+4\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(a+1\leq b+2\Rightarrow 2.(a+1)\leq 2.(b+2)\Rightarrow 2a+2\leq 2b+4\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5617

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON